Vánoční přání fotbalové

22.12.2014 10:40

Vánoční přání fotbalové    

     Skončil čas podzimní fotbalový a nastává doba vlády zimy a s nimi přicházejí nekrásnější svátky roku , svátky vánoční .Je to čas , který se snažíme prožít se svými blízkými v klidu a pokoji . Protože rok pomalu končí většina z nás také bilancuje a hodnotí uplynulé období . Pokud i my budeme hodnotit uplynulé období optikou fotbalovou , musíme hodnotit rok 2014 jako dobrý . Dobrá známka je ve škole za 3.Výkony obou našich mužstev byly poznamenány nemocemi , zraněními , pracovními povinostmi i rodinnými  problémy jednotlivých hráčů. Vyskytly se však i liché výmluvy či jiný nezodpovědný přístup některých jedinců . Je tedy přáním mým ale i dalších lidí kterým srdce buší v rytmu babické kopané , abychom pro nastupující rok 2015 minimalizovali uvedené výpadky  a zodpovědným jednáním , každý  dle svých možnastí a schopností , přispěli k ještě lepším výsledkům .Bude skvělé pokud  budeme moci rok nastávající hodnotit jako chvalitebný či dokonce výborný.

     Závěrem bych chtěl popřát jménem svým i jménem celého Sportovního Klubu Babice nad Svitavou , všem hráčům , členům výboru příznivcům , sponzorům a všem lidem dobré vůle , klidné a pohodové svátky Vánoční a pevné zdraví a štěstí do nového roku .

 

                                                                     Josef Ševčík 

Zpět

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.